Profiltøy

Postet av Telenor Bedriftsidrettslag Oslo den 4. Mai 2018

Bestilling av profiltøy sendt inn 18/5. Leveranse ventes rett før eller rett etter sommerferien. Bestillingsportal for private bestillinger avsluttet 24/5.

Se mer her.

Tid for å søke om skap i trimgarderobene for 2020

Postet av Telenor Bedriftsidrettslag Oslo den 19. Apr 2018

Oppdatert 2020-02-04

På Fornebu har vi et antall trimgarderober med tilhørende dusjer. I disse har vi tilsammen 548 (+x) skap som det er mulig å søke på for ett år av gangen.  Ved tildeling prioriteres fast ansatte og de som sykler/løper til jobb mest og lengst. Her går vi ut fra at den enkelte fyller ut skjemaet på ærlig vis. 

Du finner et eget menyvalg for trimgarderober hvor du kan registrere din søknad. Tildeling vil skje fortløpende utover vinteren/året.


Dere finner trimgarderober følgende steder:

Blokk B: 1 damegarderobe som deles med ABB. 

Blokk C: 1 dame- og 1 herregarderobe i C2c. 

Blokk D: 2 damegarderober i D2c. 2 herregarderober i D1 der det må brukes nøkkelkort for å komme inn (adgang må tildeles). Disse garderobene har et opplegg for tørking av klær.

Blokk J: 2 små herregarderober i J1f og 2 herregarderober i J1e. 1 damegarderobe og 1 herregarderobe i tilknytning til Sats-Elixia-garderobene i J2c. Her må adgangskort brukes. De som er medlem på treningssenteret vil ha adgang ellers må dette tildeles.

Blokk K: 1 dame- og 1 herregarderobe i K2c.

Blokk M: 1 dame- og 1 herregarderobe i M2c. 1 herregarderobe i M1 der det må brukes nøkkelkort for å komme inn (adgang må tildeles). Denne garderoben har et opplegg for tørking av klær.5 Kommentarer

Bli med på Holmenkollstafetten 2018​

Postet av Telenor Bedriftsidrettslag Oslo den 10. Apr 2018

Telenors bedriftsidrettslag (BIL) på Fornebu ønsker at flere Telenoransatte vil utfordringen og bli med på årets løpefest i Oslo sentrum lørdag 5. mai i år.

Mange virksomheter og avdelinger i Telenor stiller som vanlig egne lag til Holmenkollstafetten. Flere av disse har vært med i en årrekke og har profilert Telenor på en god måte. Til nå har vi meldt på 10 lag, og på flere av disse er det fortsatt plass til løpere som kan tenke seg å delta. Vi oppfordrer derfor alle som er interessert om å melde seg på nå. Alt du trenger å gjøre er å sende en epost til sier koordinator i Telenor BIL for Holmenkollstafetten, Steinar Ostermann. Så vil du bli satt opp på et passende lag. Du kan gjerne også si litt om hvilken type etappe du kan tenke deg å løpe (lang/kort).

- Det er viktig å understreke at Holmenkollstafetten er et idrettsarrangement hvor det sosiale står i fokus. Dette er et tilbud for alle som ønsker å ha et mål å trene mot – og som vil være med å profilere Telenor på en positiv måte. Vi vil sette opp mixlag for de som ikke har avdelingslag å løpe for, så her kan absolutt alle kan delta, sier Steinar Ostermann.

 Da sees vi lørdag 5. mai? Klart vi gjør – meld deg på her: steinar.ostermann@telenor.com
GUIDELINES FOR USE OF LOCKER FACILITIES AT FORNEBU

Postet av Telenor Bedriftsidrettslag Oslo den 5. Apr 2018

All employees at Telenor Fornebu can for access to a locker in one of the exercise locker-rooms on floor 1 and/or 2 in all buildings.

Period April to March each year.

The following rights and guidelines apply for all lockers:

THE USER

-          May apply for a locker using the application form.

-          Is allowed to make use of the locker until the next scheduled re-assignment of lockers, which will be announced by mail, on the Telenor BIL webpages and on @work as well as posted on the walls in the locker rooms.

-          Has agreed to make updates whenever there has been a change of any of their personal information that was submitted through the application form.

-          Must use their own padlock on their assigned locker, and agrees to remove this padlock before the annual re-assignment of lockers is due, or when they are supposed to be away from work for a period of time longer than 2 months.

-          Shall put their name on the assigned locker.

-          Agrees to keep the locker-room neat and tidy at all times.

-          Agrees to adhere to TE’s guidelines and to information posted on the walls in the locker-rooms.

TELENOR EIENDOM HOLDING AS

-          Are responsible for the cleaning of the locker-rooms once every weekday.

-          Are responsible for the maintenance and daily operation of the locker-rooms.

-          Are responsible for the cleaning of all lockers during the yearly re-assignment of lockers.

-          Can, when information has been posted about it in advance, close or empty the contents of each locker in order to do maintenance work, or cleaning etc… and also when/if a user has failed to follow the guidelines for the locker-room.

-          Can, with a written notice in advance, change the guidelines and schedules, as mentioned in this document..

-          Set the rules and schedules that apply in the locker-rooms.

-          Accept no responsibility for the loss of or damage to people or objects that happens during, or as a consequence of, the use of the locker-rooms.This includes the loss of and/or damage to clothes and other personal belongings.

TELENOR BIL (Corporate Local Sports)

-          Are responsible for the assignment of lockers

-          All questions/inquiries regarding assignment of lockers should be directed to the following e-mail address: trimgarderober@telenor.com

Questions regarding cleaning and maintenance should be directed to 09011

SCHEDULES REGARDING LOST+FOUND ITEMS/BELONGINGS

-          The last Friday of every month, after 20:00, all belongings in the locker-rooms that are not inside one of the lockers, will be removed. These belongings will be placed in separate bags and placed in a basket within the locker-room

-          After 3 working days, the basket will be emptied and the contents will be handed to the Security guards, who will keep the belongings for 14 days.

-          After 14 days have passed, belongings that have not been picked up will be shipped away as used garments and/or otherwise disposed of.

Back to locker assignmentRETNINGSLINJER FOR BRUK AV TRIMGARDEROBER OG SKAP PÅ FORNEBU

Postet av Telenor Bedriftsidrettslag Oslo den 5. Apr 2018

Alle ansatte på Telenor-senteret på Fornebu kan søke om tilgang til et garderobeskap i trimgarderobene, som ligger på plan 1 og/eller 2 i alle bygg. Telenor BIL administrerer tildelingen for blokkene D, J og K. Hovedtildeling gjøres i mars/april hvert år. Følgende rettigheter og plikter gjelder angående trimgarderobeskap:

BRUKEREN

- Kan søke om garderobeskap på eget søknadsskjema.

- Har rett til å benytte seg av garderobeskapet til neste annonserte garderobetildeling, som kunngjøres via e-post og annonseres på Telenor BILs nettsider og på @work og ved oppslag i trimgarderobene

- Plikter å registrere endringer i opplysninger, som ble lagt inn i søknadsskjemaet.

- Må benytte egen hengelås til garderobeskapene og plikter å fjerne hengelås ved utgangen av perioden, eller ved permisjon eller fravær over 2 mnd.

- Må sette navnet sitt på skapet.

- Plikter å holde garderoben i ryddig og ordentlig stand

- Plikter å følge TE’s retningslinjer og eventuelle informasjonsskriv i trimgarderobene

TELENOR EIENDOM HOLDING AS

- Er ansvarlige for at trimgarderobene blir rengjorte en gang pr virkedag

- Er ansvarlige for drift og vedlikehold av trimgarderobene

- Vask av skap ved ny tildelingsperiode

- Kan med skriftelig varsel stenge og/eller tømme garderobene i forbindelse med renhold, vedlikehold etc. eller ved kunders mislighold av disse retningslinjene

- Kan med skriftelig varsel endre rutiner som nevnt nedenfor

- Fastsetter de reglene og rutinene som gjelder i garderobene

- Fraskriver seg et hvert ansvar for tap og skade på person eller gjenstand som oppstår under, eller som følge av, bruk av garderobene, herunder tap og skader på klær og personlige eiendeler

TELENOR BIL (Bedriftsidrettslaget)

- Er ansvarlig for tildeling av garderobeskap

- Alle spørsmål/henvendelser vedrørende tildeling av garderobeskap skal rettes til mailadressen: trimgarderober@telenor.no

Henvendelser angående renhold og vedlikehold rettes til 09011

RUTINER ANGÅENDE ”LØSE” KLÆR OG UTSTYR

- Siste fredag i hver måned, etter kl. 20:00, vil alt som ligger løst i garderobene, inkludert det som henger på knaggene, bli fjernet. Dette blir lagt i en kurv i garderoben.

- Etter 3 virkedager, blir kurven tømt og innholdet levert i Vaktsentralen for oppbevaring i 14 dager.

- Uavhentet klær/utstyr blir gitt bort til veldedig formål/kastes.


Tilbake til trimgarderober registreringÅrsberetning 2017

Postet av Telenor Bedriftsidrettslag Oslo den 21. Mar 2018

Årsberetning 2017

Telenor Bedriftsidrettslag Oslo

 

Styret har hatt følgende sammensetning:

Leder: Teodor Helgesen

Nestleder: Trude Persdatter Sundblad

Kasserer: Jone Martin Eileraas

Sekretær: Ketil Risvoll

Styremedlem: Øyvind Hem

Styremedlem: Nicholas Moss

Styremedlem: Steinar Ostermann

Varamedlem1: Katrin Skjong

Varamedlem 2: Henning Ustgård

Varamedlem 3: Arnt Grøttum

 

Revisor: Christian Deisz og Grete Monssen

 

Valgkomitè: Valentin Rossebø og Morten Christiansen.

 

Om styrets arbeid Det har blitt avholdt månedlige styremøter med unntak av sommerferien

I tillegg til styremøtene har medlemmer av styret bidratt med prosjektledelse og noe prosjektdeltakelse, bl.a. rettet mot Holmenkollstafetten, Birkebeinerrittet, profiltøy-utdeling og nye websider. Vi har også i perioden avholdt en strategiworkshop for å se hvordan vi skal forme bedriftsidretten i Telenor fremover.

 

Administrasjonen av trimgarderobene blir fremdeles ivaretatt av idrettslaget for Telenor Eiendom, og vi har i perioden fått opp det digitale systemet igjen for selvhjelp til tildeling av skap.

 

Vi har i perioden brukt mye tid på websidene våre, da den forrige leverandøren ikke klarte å levere det de sa de skulle levere. Vi har valgt ny leverandør og satt ned en gruppe som i løpet av året har fått opp siden og lansert inn mot 2018.

 

 

Styret har bestrebet seg for å bedre forholdene for ansatte på Fornebu. Bedriftsidretten bidrar til økt helse, trivsel og miljø, og nettverk via mosjon og idrett.

 

Om organisering i perioden

Styret har hatt en kontinuitet med styremøter der både styremedlemmer og varamedlemmer har vært representert.

 

Forhold til Bedriftsidrettskretsene Telenor BIL Oslo er tilknyttet Akershus bedriftsidrettskrets, mens all aktivitet vi deltar i foregår i OBIK.

 

Økonomisituasjonen Laget har en meget sunn økonomi, selv om vi har betydelig aktivitet i grupper som faller utenfor TIFs refusjonsregime.

 

Utarbeidelse av budsjett før året starter gir forutsigbarhet og forenkler styrets behandling av søknader om midler til gruppers aktiviteter utover i kalenderåret.

 

Teleidrettsforbundet (TIF)

TIF som er paraplyorganisasjonen til alle bedriftsidrettslagene i Telenor holder fremdeles på sin gamle tildelingsmodell som ikke har blitt vesentlig endret siden da TIF ble opprettet i 1992. Styret i Oslo jobber mot TIF for å sikre at vi får en mer fremtidsrettet tildelingsmodell, hovedsakelig gjennom å sikre at vi har styremedlemmer i TIF. Det har vært avholdt ting i denne perioden, og det har blitt satt i gang et arbeid for å se på hvordan TIF skal organiseres fremover.

 

 

 

Inntekt i perioden

Styret har i flere år hatt ansvaret for tildeling av garderobeskap på Fornebu. I tillegg har vi hatt inntekter/provisjon fra salget fra Ullmax. Vi mottar også momsrefusjon. Dette gir en kjærkommen ekstra inntekt.

 

Kommunikasjonssituasjonen

 • Nettsidene: http://idrett.telenor.no
 • Epost til medlemmene
 • Gruppen «Telenor Bedriftsidrettslag Fornebu» på Workplace
 • Nyhetsbrev
 • For årsmøtene etter 2011 har innkalling blitt sendt medlemmene via gruppeoppmennene

 

Medlemsaktiviteter Medlemsantallet er i år redusert i forhold til i fjor, dette er et resultat av at mange av våre medlemmer blir outsourset til andre selskaper og offshoret. I tillegg har vi nå hatt en opprydding i forbindelse med overgang til hjemmesideleverandør og medlemsmassen er nå på 603 – en kraftig reduksjon. Antall grupper er 17, dog må innrømmes at enkelte av gruppene har hatt lav aktivitet gjennom året. Våre gruppeledere og medlemmer med andre verv i gruppene gjør en prisverdig og synlig innsats for ansatte på Fornebu

.

De største gruppene er hhv Sykkel (194), Langrenn (160), Golf (110), Allsport (103), Alpin- og friluft (80), Padling (71) og Klatring (49).

 

Styret tar sikte på å opprettholde samme aktivitet i 2018 som tidligere år, og vil oppfordre personer til å begynne med nye aktiviteter om de har en ide som de ønsker å realisere, styret vil i så fall legge forholdene til rette for eventuelle nye aktiviteter.

 

Mvh

Styret

 

 

Beretning fra gruppene

 

Allsport

Pål Børmarken som har hatt alle verv i gruppa gikk av med pensjon til jul 1017. Ingen aktiviteter i regi av gruppa. Et antall medlemmer har fått refundert startkontingenter for løp i 2017. Styret i Telenor BIL organiserte løpekurs våren 2017 til en hyggelig pris som inkluderte medlemskap i Allsport for de som ikke var med her fra før. Instruktører fra Sudiofyso.

 

Alpin- og friluftsgruppen

Vi har i perioden avholdt de faste turene våre og hatt en stabil medlemsmasse. Noen forlater gruppen hovedsakelig på grunn av oppsigelser, og vi får inn nye unge medlemmer som er nyansatte. Totalt 80 medlemmer. Av turer har vi hatt 20 personer på alpetur til Sölden, og vi har hatt 32 personer på tur til Hemsedal.

 

Bordtennis

Årsberetning for 2017 er ikke mottatt. Dette er beretningen fra 2016:

Telenor BIL har ikke klart å få til et lag i serien de to siste sesongene, så aktiviteten er lav.

Trond Skjærvik er både leder og kasserer. Trond deltok i KM for bedrift og ble nr. 3 i sin klasse siste sesong.

 

Bowling

Årsberetning for 2017 er ikke mottatt. Dette er beretningen fra 2016:

Bowlinggruppen er aktiv med trening 1 gang i uken, 3 lag i seriespill, deltakelse i Telemesterskapet og eget klubbmesterskap. Alle lagene holdt plassen i seriespillet 2015/16 sesongen, dvs. ingen opprykk eller nedrykk. For 2017 søkte vi om å arrangere Telemesterskap i Oslo, men Tromsø ble valgt som arrangør siden de har 100års jubileum. Vi vurderer å søke om arrangement i 2018. Det er blandet nivå i bowlinggruppen, slik det skal være, og gruppen er selvfølgelig åpen for alle som vil spille bowling. Fellestrening hver tirsdag på Veitvet bowling, og 1-2 ganger i året kjører vi trening med instruktør fra Veitvet bowling for å få teknikk instruksjon. Det er veldig positivt at det har vært mye bedre oppmøte på treningen i år sammenliknet med tidligere år. Vi vil selvfølgelig gjerne ha med enda flere i bowlinggruppa.

 

Cricket

Incorporated in Feb 2018 so very new. Expecting 15-20 paying members. Have had one internal training and struggling to find an indoor solution for winters. Trying to get Telenor ground (between Telenor and Quality) for the summers.

 

Curling

Telenor har 2 lag som spiller i bedriftsserien i Oslo/Akershus. Lagene består av 4 eller flere spillere som i sesongen 2017/18 spiller i Jar Ishall på mandagskvelden og i Snarøya Curlinghall på onsdagskvelden. 

Sesongen starter normalt i slutten av september og går til slutten av mars. Seriene i begge hallene spilles uavhengig av hverandre og lagene fra Telenor har hevdet seg i toppen av begge.

I siste delen av sesongen 2017/18 har vi fått spille mixed-curling som var ny OL-gren i år. Denne spillformen har noen andre regler enn vanlig curling.

Ta kontakt dersom du kunne tenke deg å prøve ut curling eller ønsker å spille curling sammen med oss i BIL Curling.

Curling er også en veldig fin Team aktivitet som anbefales på det varmeste.

https://curling.idrett.telenor.no/

 

Dans

Leder slutter i Telenor mars 2018, pt er det ingen som ønsker å ta over.

Aktiviteter i 2017: Kurs i jump, ukentlig over 6 uker vinteren 17. Kurs i swing høsten 2017, ukentlig over 6 uker.    

 

Dykking

Ingen aktivitet.

 

eSport

?

 

Fotball

Fotballgruppen hadde i 2017 et lag påmeldt i øverste divisjon i Oslo Bedriftsidrettskrets, Menn 7er eliteserie. Dette er blitt ledet av Ole Jacob Sværk.

Vi hadde til og med sommer 2017 fast treningstid innendørs på Voldsløkka. Dette ble oppsagt grunnet svært lavt oppmøte, det ble sjeldent trening.

En årsak til dette mener jeg har vært veldig dårlig underlag i hall. Jeg ser etter alternativ til dette.

 

Golf

-           Klubbmesterskap juni – arrangert av oss - 21 deltakere

-           Telemesterskap august – arrangert av Trondheim – 10 deltakere fra Fornebu

-           2 Lag har deltatt i OBIK serien

-           Trening innendørs på Fornebu Indoor Golf Senter

-           Trening Ballerud Golfklubb

-           Styret i Golfgruppen: Henning Ustgård – Økonomi, Oai Cam Quach – Leder og Kai Stiberg – Web & Informasjon.

 

Innebandy

Ingen aktivitet.

 

Jaktskyting

Årsberetning for 2017 er ikke mottatt: dette er beretningen fra 2016:

Jaktskyting har dessverre ikke hatt noen aktivitet i 2016, men vi regner med å komme sterkere tilbake i 2017. Det er flere som nå har vist interesse og vi håper på å få til et informasjonsmøte i løpet av våren.

 

Klatring

Klatregruppa hadde i 2017 38 betalende medlemmer. Per i dag er det 71 medlemmer i Workplace-gruppa «Climbing – Norway». Vi har hatt felles klatring hver tirsdag på Klatreverket, der 4-6 medlemmer deltar. Teodor Nilseng var leder i gruppa (eneste med verv), men Ådne Gabrielsen tar over fra og med 2018.

 

Langrenn

Leder og kasserer er Ketil Risvoll. Langrennsgruppa har ikke hatt felles aktivitet i 2017, men det er mange som har deltatt på skirenn på individuell basis og xx medlemmer har fått refundert startkontingenter. Det ble avholdt kurs i januar/februar 2017 med over 50 deltakere. Instruktører fra Studiofyso.

 

 

Orientering

I 2017 har det vært lite aktivitet i O-gruppa. Det er svært få medlemmer som deltar i løp for Telenor BIL. I fjor var det kun 8 starter i OBIK-løp totalt fordelt på 4 personer. Totalt er vi 22 medlemmer i gruppen. Noen av medlemmene er aktive orienteringsløpere for sine vanlige idrettslag og det er da ikke så vanlig å løpe OBIK løp for Telenor BIL i tillegg.

Tidligere år har vi arrangert ett løp, men i 2017 arrangerte vi ikke løp pga. liten aktivitet i gruppen. Vi har også sagt fra oss arrangement i 2018. Det er høyt arbeidspress og turbulente tider på Telenor for tiden og det bidrar nok til at energien og engasjementet for å jobbe ekstra frivillig ikke er så høyt.

 

Nyvalgt (2018) leder av O-gruppa er Torstein Hole og kasserer/materialforvalter er Ketil Risvoll. Vi takker av Roger Birkeland som nylig avgått leder etter mange års innsats.

 

Padling

Padlegruppa har i 2017 fått helt nytt styre.

Leder: Agnes Aanderaa

Økonomi: Tore Lydvo

Web og kurs: Arne Husom

Materialforvaltere: Bjørnar Endal og Jean Tedesco

 

Gruppa har 41 medlemmer.

Det har vært gjennomført dugnad på våren for å klargjøre kajakkene for sesongen. En prioritert oppgave har vært å vedlikehold av kajakker og traller for å legge til rette for bruk for medlemmene.

Styret har tatt initiativ til ukentlig padling for medlemmene. Det har vært blandet oppmøte. Dette planlegges og videreføres i 2018.

         

Det ble arrangert nybegynnerkurs i juni. Det var stor interesse og mange som ikke fikk plass. Høstkurs ble ikke arrangert pga mangel på tilgjengelig instruktør. Det er flere av medlemmene som har arrangert «avdelingssamling» der samtlige kajakker er utlånt.

 

Seiling

Det har dessverre ikke vært noen organisert aktivitet i Seilgruppa i 2017.

 

Sjakk

Ingen aktivitet?

 

Skyting

?

 

Squash

Highlights Total Members: ca 15. Total Paying Members (2017): 12. Main Activities in 2017:  Playing at Lysaker Squash each Wednesday where there are between 5 to 10 people each week (1 hour, 2 courts). Doing a tournament once a year for internal ranking, fun. Round it up with a dinner (each person pays themselves). Good mix of men and women in the group as well as nationalities

 

Svømming

Svømmegruppa er ingen egentlig gruppe. Alle trener svømming i Hundsund bad på individuelt grunnlag. Medlemmene sender scannet billett og kontonummer til meg som kasserer for svømming i Telenor BIL. Klippekort på Hundsund koster 900 kr og inneholder 12 klipp. Telenor BIL dekker inntil tre klippekort pr sesong. Fra og med 2017 regnes sesongen som kalenderåret. Egenandelen i 2017 er 300 kr som trekkes fra refusjonen på første klippekort pr sesong. Klippekortet knyttes til en chip brikke. Denne betaler man 100 kr for, men dette får man visstnok tilbake hvis brikken leveres inn.

 

I 2017 var det 29 medlemmer som benyttet seg av tilbudet om å svømme i Hundsund bad.

 

Sykkel

Årsberetning for 2017 er ikke mottatt. Dette er beretningen fra 2016:

2 foredrag som ble holdt i Talk (tidligere aud B) på Expo. Det første var med Knut Knudsen og det andre var med tyske treningsfirmaet Staps, som holdt innlegg om trening og treningslære, samt foredrag av Eirik Normann som syklet fra Kiel til Italia med 5 kg opp-pakning på «lykke og fromme» uten plan for annet enn at han skulle sykle sydover i 4 uker.   Det var også informasjon og invitasjon fra 2 sykkelklubber: Henholdsvis Bærum & Omegn Cycleklub og Sportsklubben Rye. Det var halv/trekvart fullt på disse foredragene som var åpne også for medlemmer av sykkelklubbene. Organisert tur til Birken for Sykkel-birken. Det var kun 5 med i bussen og det spørs om det er mer fornuftig å bruke midler på et arrangement som flere nå vil delta på. Det var skifte av Leder av Sykkelgruppa i 2016. Paal Berg gikk over til Microsoft og sluttet i Telenor, Dag Ole Storrøsten tok over. Antall medlemmer har fått refundert startkontingenter i forbindelse med ritt: 26

 

Tennis

Vi hadde to faste timer hos Snarøya TK. Vi hadde ila mai 2017 trening med trener. Vi hadde en Telenor tennis cup. Roger Stølsnes er leder og Stein Grongstad kasserer.

 

Volleyball

Telenor BIL Volleyball har 1 lag i serien i Volleyball i Oslo. Et mix lag og et herrelag. Dette er et samarbeid mellom 3 bedrifter som alle mangler nok spillere til å ha egne lag. Telenor, Accenture og Tieto. Telenor har ansvaret for mix laget. Våre spillere deler treningstid med to andre lag på KFUM huset på Ekeberg hver mandag fra 21.00. – 22.30 (Tieto og Capgemini). Vi stiller på 1. Cup pr sesong i Ekeberghallen i januar. Leder er Inger Hvidsand og kasserer er Gunn Klungsøyr.Telenor BIL årsmøte 21/3-2018

Postet av Telenor Bedriftsidrettslag Oslo den 14. Feb 2018

Tid: 21/3-2018 16:00 - 18:00

Sted: Kantinen i K/J

Med bevertning

Saksliste:

 • 1. Åpning
 • 2. Godkjenning av innkalling og dagsorden
 • 3. Valg av dirigent, sekretær, og 2 protokollunderskrivere
 • 4. Årsberetning 2017
 • 5. Regnskap 2017
 • 6. Innkomne forslag
 • 7. Budsjett 2018
 • 8. Valg
 • Eventuelt

Alle medlemmer er velkommen til å delta. Denne innkallingen er sendt ut til gruppeledere, medlemmer i styret. Videresend gjerne innkallingen.

Forslag som ønskes behandlet på årsmøtet, må sendes til styret innen 7. mars 2018. Send i E-post til Ketil Risvoll. Ingen forslag.

Lyst til å være med å jobbe med bedriftsidretten i Telenor? Kandidater til styret kan meldes inn til valgkomiteen ved Valentin Rossebø og/eller Morten Christiansen.

Her er innstillingen til valgkomiteen:

Leder.                   Teodor Helgesen Gjenvalg, for 2 år.
Kasserer Jone Eileraas Gjenvalg, for 2 år.
Sekretær Ketil Risvoll Gjenvalg, for 2 år.
Styremedlem Markus Bjølgerud Ny, for 1 år.
Styremedlem Hilde Søndrol Ny, for 2 år.
Varamedlem 1 Karianne Braat Ny, for 1 år.
Varamedlem 2 Henning Ustgård Gjenvalg
Varamedlem 3 Arnt Grøttum Gjenvalg
Revisor 1 Christian Deisz Gjenvalg
Revisor 2 Sunniva Syrrist Ny
Valgkomite 1 Morten Christiansen Gjenvalg
Valgkomite 2 Valentin Rossebø Gjenvalg

Bli med på Holmenkollstafetten 2018

Postet av Telenor Bedriftsidrettslag Oslo den 5. Jan 2018

Telenors bedriftsidrettslag (BIL) på Fornebu ønsker at flere Telenoransatte tar utfordringen og blir med på løpefesten i Oslo sentrum 5. mai.

Mange virksomheter og avdelinger i Telenor stiller egne lag til Holmenkollstafetten. Flere av disse har vært med i en årrekke og har profilert Telenor på en god måte. Allerede nå har flere lag meldt sin interesse, men vi vet det også er mange enkeltpersoner som ikke har tilknytning til noe lag som også kunne tenke seg å delta. - Vi oppfordrer alle som kan tenke seg å bli med på Holmenkollstafetten 2018 om å melde seg på allerede nå, både lag og enkeltløpere. Dette sier koordinator for Telenor BIL for Holmenkollstafetten, Steinar Ostermann. Så - er du glad i å løpe, eller vil du melde på et lag? Send en epost til Steinar og meld deg på!

- Det er viktig å understreke at Holmenkollstafetten er et idrettsarrangement hvor det sosiale står i fokus. Dette er et tilbud for alle som ønsker å ha et mål å trene mot – og som vil være med å profilere Telenor på en positiv måte. Vi vil forsøke sette opp mixlag for de som ikke har avdelingslag å løpe for, så her kan absolutt alle kan delta, sier Steinar Ostermann.

 

Ble du inspirert nå? Det håper vi! Og om det fortsatt er vinter, er det alltid en anledning til å finne frem joggeskoene.

Da sees vi 5. mai ? Klart vi gjør – meld deg på her: steinar.ostermann@telenor.com