Om Alpin- og Friluftsgruppa


**English belove**

Gruppa har ca 150 medlemmer i alle aldre og kjønn fra de fleste divisjonene i Telenor.


Vi har opparbeidet oss et ganske fast opplegg hver sesong.

- Desember: Helgetur til Hemsedal

- Januar: Alpetur 4 dager

- Februar/Mars: Helgetur til Hemsedal

- April/Mai: Topptur


Alle turene våre er veldig sosiale og det er alltid nye folk med. Her kan du fint være med på tur selv om du ikke kjenner noen fra før. Du blir garantert tatt godt i mot og tatt med på tur.


About the Alpine and Outdoor Group
The group has around 150 members of all ages and genders from most of the divisions in Telenor.

We have built up a fairly fixed schedule for each season.
- December: Weekend trip to Hemsedal
- January: Alpine tour 4 days
- February/March: Weekend trip to Hemsedal
- April/May: Skiitouring

All our tours are very social and there are always new people. Here you can join the trip even if you don't know anyone from before. You are guaranteed to be well received and taken on a great experience.
Styret i gruppa

Group manager: Jan Petter Jensen

Board contact: Ole Ingar Aunei