Utstyr til utlån


For å gjøre terskelen for å bli med på våre turer lavere har vi kjøpt inn noe utstyr som kan lånes ut til de som ikke har. Dette gjør det enklere å teste ut en ny aktivitet uten å måtte investere i nytt utstyr. Vi låner også ut utstyret utenom tur for de som ønsker å teste ut noe. Men utstyret er ikke ment som et personlig utstyr som kan lånes på jevnlig basis.

Alpint/Topptur

- Skredutstyr

- Alpin trekkere (Kan brukes for å gå med i vanlig alpinbinding/støvler)


Bre og is

- Breøkser

- snøanker og snøbolter

- isbolter

- brystsele

- Noe tau


Fjell og skog

- Telt

- div


Kite

- tube og foilkiter

- trainer kiter

- trapeser

- hjelmer

- kiteboards


Ta kontakt med Jan Petter Jensen om du har noe spørsmål